Otomatik Kontrol Semineri ve Sergisi

ilki 1989 yapılan , Sponsorluğunu yapmakta olduğumuz ve Çukuruva Üniversitesi ; Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi; , TMMOB Makina Mühendisleri ile Elektrik Mühendisleri Odaları Adana Şubelerinin de destek verdiği  ;

Otomatik Kontrol Seminer ve Sergisi ; (sonu tek haneli yıllarda) her iki yılda bir yinelenerek  Adana-Organize Sanayi İl Müdürlüğü salonlarında düzenlenmektedir .